Πάντα στην διάθεσή σας για την άμεση εξυπηρέτησή σας και υλοποίηση κάθε ηλεκτρολογικής ανάγκης για την καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου σας. Με συνέπεια, επιμέλεια και εντιμότητα.

Υπηρεσίες


Είμαστε κοντά σας μένα μόνο τηλεφώνημα.

Αναλαμβάνουμε εργασίες για:

  • Αρχική Εγκατάσταση οικοδομής - Επίβλεψη
  • Βλάβες
  • Ηλεκτρολογικές Μελέτες - Σχέδια
  • Ηλεκτρολογική συντήρηση και ανακαίνιση κτιρίων, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση στους πελάτες μας. 

Δωρεάν επίσκεψη για προσφορά.